Personvernerklæring

1     Hvorfor? 

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høyest prioritert hos oss. Paleomedicina Scandinavia er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning eller innhentet samtykke.  

Paleomedicina Scandinavia er behandlingsansvarlig for personopplysningene du avgir i henhold til denne kontrakten. Vi er ansvarlige for å behandle personopplysninger om deg på en sikker og lovlig måte.   

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få i forbindelse med at det samles inn opplysninger om deg.  Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger i og med din kommunikasjon med Paleomedicina Scandinavia. 

2     Hvilke personopplysninger behandles? 

I forbindelse med at du registrerer informasjon om deg selv i denne kontrakten, vil vi få tilgang til ditt navn, epost-adresse, adresse og opplysninger om det du lurer på eller de tjenestene du etterspør eller benytter. Spesifikk informasjon som er nødvendig for å tilby Paleomedicina Scandinavias tjenester til deg, som for eksempel, kontoinformasjon, pasientinformasjon mv. lagre hos oss med følgende formål om å yte de tjenester du ønsker å kjøpe gjennom våre tjenester/tilbud.

3     Innhenting av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester

Når du benytter Paelomedicina Scandinavias tjenester, samler vi inn personopplysninger om deg. Det kan for eksempel handle om personopplysninger, diagnoser, laberatoriesvar m.m.

 

Vi vil alltid være åpne for hvilke opplysninger vi behandler, formålet og hva som er det lovlige behandlingsgrunnlaget. Vi vil begrense innhenting av personopplysninger til det som er nødvendig for å yte deg som kunde best mulig service og rett nivå på våre tjenester. 

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er norsk personvernlov. Vår behandling er basert på ditt samtykke til at vi mottar personopplysninger fra deg. 

 

3.1Innhenting av personopplysninger i forbindelse med avtaleinngåelser og andre samtykkebaserte behandlinger 

Når Paleomedicina Scandinavia er en avtalepart eller innhenter personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, så vil personopplysningene kun benyttes til formålet som ble oppgitt ved innhentingen av samtykket. Behandlingsgrunnlaget vil da være GDPR art 6 (1) a. (Lov om personvern) Den registrerte kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke.  

4     Sikkerhetstiltak

Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak. 

 Våre medarbeidere får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap og ødeleggelser av de systemene som oppbevarer personopplysningene. Vi sørger for at behandlingen av personopplysninger gjøres korrekt og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare.  

Vi sørger for at personopplysninger er beskyttet i forbindelse med overføring både internt og eksternt. Vi sikrer at enhver ekstern part som håndterer dataene oppfyller et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt ettersom sikkerhet og beskyttelse av dine personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet. Vi overholder de kravene til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.  

Vi har etablerte prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhetsbrudd. Når det oppdages et sikkerhetsbrudd blir det rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd blir vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en risiko for deg og dine rettigheter. Prosessen blir dokumentert.  

5     Dine rettigheter som bruker/registrert

Dersom du ønsker å få innsyn, endre eller slette personopplysninger om deg selv så kan du kontakte hvem som helst i Paleomedicina Scandinavia. Se kontaktinformasjon under punkt 7.  

Du har rett til å be om innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi behandler. Dersom du ser at dine opplysninger er feil eller irrelevante, kan du be om at de korrigeres. I tillegg kan du når som helst trekke tilbake samtykker du tidligere har gitt. Tilbaketrekking av samtykker påvirker ikke lovligheten av den behandlingen som har skjedd inntil samtykket ble tilbakekalt. 

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet. 

6     Hvor lenge vi lagrer informasjonen din? 

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller etter samtykke fra deg. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. 

7     Hvordan kontakte oss? 

Du kan kontakte oss på e-post: info@paleomedicinascandinacia.com

Dette dokumentet gjelder for: Hele Paleomedicina Scandinavia

Denne personvernerklæringen gjelder fra 28.03.2019.