• Paleomedicina Scandinavia

Et oversatt intervju med dr. Csaba Tóth av Evolutamente.it og Immunoreica.

Oppdatert: 20. aug. 2019


Vi har gleden av å presentere et intervju med den beste eksponenten for PKD-dietten, Csaba Tóth. Han er medisinsk direktør i Paleomedicina Ungarn, en klinikk som har hjulpet tusenvis av mennesker med å kvitte seg med en lang rekke sykdommer (kreft, autoimmune tilstander og så videre ...) ved hjelp av en evolusjonær forståelsesmodell. Både han og teamet hans (Zsófia Clemens og andre dyktige forskere) er frittalende og kompromissløse med fokus på å hjelpe folk til å oppnå god helse.


Kan du gi oss en kort oversikt over karrieren din?


Jeg studerte aeromedisin, fysiologi og rombiologi ved Military Academy of Medicine i St. Petersburg. Senere avsluttet jeg det medisinske studiet ved universitetet i Ungarn. Under studiene ved begge universitetene utførte jeg laboratoriearbeid som assistent ved biokjemiske laboratorium (virusserologi og genetiske analyser). Mens jeg var universitetsstudent, jobbet jeg for ambulansetjenesten. Etter å ha fullført universitetsstudiene, begynte jeg å jobbe som ambulanselege og deretter intensivlege i fem år. Senere ble jeg ansatt i farmasøytiske selskaper som medisinsk salgsrepresentant, markedsførings- og salgssjef. Denne perioden tjente som nyttig læring for meg. Jeg kunne se hvordan systemene til legemiddelfirmaene fungerte, hvordan disse selskapene styrte medisinsk praksis, utdanning og etterutdanning. Etter fem år kom jeg tilbake til medisinen og jobbet som indremedisiner og allmennlege. Jeg startet min private praksis basert på ernæringsintervensjon i 2010. Vårt rehabiliteringssenter og PALEOMEDICINA UNGARN ble etablert under min ledelse i 2013. I begynnelsen brukte vi de populære paleolitiske ernæringsprinsippene. Senere meldte dr. Zsofia Clemens seg inn i teamet vårt, og vi har utviklet og begynt å bruke det paleolitisk-ketogene kostholdet. Det har vi benyttet i terapien av våre pasienter siden den gang. I tilknytning til dette har jeg siden 2013 vært involvert i forskningsarbeid samt fokusert på forholdet mellom biologiske membraner og kroniske sykdommer. I vårt laboratorium introduserte vi anvendelsen av PEG 400-testen for måling av tarmpermeabilitet. Så langt er tarmpermeabilitet den eneste kliniske målbare medisinske markøren for membranfunksjoner. Vi bruker selvfølgelig denne målingen i vår ernæringsintervensjonsterapi.

Hvordan ble du interessert i den evolusjonære tilnærmingen? Jeg leste at du prøvde andre ‘paleo’ maler i klinikken din, men med suboptimale resultater: hvordan kom du til din nåværende tilnærming? Kan du kort forklare perspektivet ditt for leserne våre?


Jeg var selv syk. Tidligere hadde jeg Crohn sykdom, diabetes, hypertensjon og omfattende eksem. Jeg tok en haug med medisiner den gangen. Kollegene mine foreslo at jeg skulle prøve biologiske medisiner. Som lege hadde jeg en mistanke om at dette neppe var den rette behandlingen. Min fortid og tidligere kliniske erfaring sporet meg til å finne en annen terapi for å kurere meg selv. Slik fant jeg den paleolitiske ernæringen til Loren Cordain. Jeg trodde jeg ikke hadde noe å tape, så jeg bestemte meg for å prøve det. Det virket som et logisk system. Og faktisk fikk jeg suksess veldig raskt! Jeg ble nesten helt frisk av sykdommene mine på to måneder! Det var vanskelig å tro at en så enkel terapi kunne være så effektiv. Etter å ha sett resultatene mine, begynte mine nære venner å følge mitt eksempel. Snart så jeg at også mine venners symptomer bare forsvant, og de sluttet også å ta medisiner! Det er nesten umulig å uttrykke hvor fantastisk denne følelsen var! Som profesjonell, innså jeg at jeg hadde funnet en terapi som virkelig fungerte. Senere, steg for steg, studerte jeg arbeidet til mine forgjengere som var Staffan Lindeberg, Boyd Eton, Melvin Conner, Walter Voegtlin. Snart startet jeg min private medisinske praksis. The Big Journey startet på dette tidspunktet. Da behandlingen viste seg å være vellykket, hadde jeg et veldig stort antall pasienter på kort tid. Noe senere dukket det opp barnepasienter i min praksis. Etterhvert ble det imidlertid klart at paleo-dietten ikke var en allmektig terapi, den hadde sine utilstrekkeligheter også. Det var på dette tidspunktet at nevrobiolog dr. Zsofia Clemens kom inn i bildet. Hun hadde kommet til de samme konklusjonene om det klassiske ketogene kostholdet som meg selv på paleoernæringen. Hun hadde blitt klar over manglene ved og bivirkningene av det klassiske ketogene kostholdet og sammen kom vi snart til konklusjonen at løsningen ville være det paleolitiske ketogene kostholdet, som eliminerer manglene ved begge diettene. Dette kostholdet betyr den virkelige evolusjonære tilnærmingen. En serie med kliniske forsøk førte oss til denne konklusjonen. Jeg vil nevne at det paleo-ketogene kostholdet inkluderer den autentiske paleo-ernæringen. Siden 2013 har vi kun brukt denne behandlingen på pasientene våre.

Vi snakker ikke bare om ernæringsmessige intervensjoner, men vi bruker det faktisk i vår brede kliniske praksis. Jeg er overbevist om at det ikke eksisterer noen annen terapi for fullstendig helbredelse av kroniske sykdommer, og jeg sier dette med 22 års klinisk praksis med pasienter. Videre bruker jeg ikke den paleolitisk-ketogene diettbehandlingen bare fordi jeg liker den, eller bare fordi jeg har disposisjoner mot ikke-tradisjonelle tilnærminger. Jeg bruker denne behandlingen fordi dette er den mest effektive, sammenlignet med alle andre terapier. Skulle jeg bli forhindret fra å bruke denne behandlingen - ville jeg øyeblikkelig legge ned praksisen, fordi enhver annen metode ville være vesentlig mindre effektiv enn denne. Dette er kanskje ikke hyggelig å høre for alle, da paleolitisk ketogen diett i utgangspunktet er behovsbasert ernæring, uten de velkjente gastronomiske herlighetene. Men det er den eneste ernæringsformen som ikke forårsaker bivirkninger eller ernæringsmangler. Dette betyr også at vi ikke blir "likt" av alle, som av tilhengerne av den populære paleoernæringen, eller av tilhengerne av ketogen ernæring. Men hva kan vi gjøre med det? Vi aksepterer at det er dette de evolusjonære terningene kastet for oss. Dette er den eneste måten å virkelig kurere pasientene våre på.


Du har en stor stab eksperter, hvordan kom du i kontakt med dine samarbeidspartnere og bestemte deg for å realisere dette prosjektet?


Som jeg allerede har nevnt, var det nevrobiologen dr. Zsofia Clemens som ble med meg først. Allerede da var hun svært kunnskapsrik om ketogen ernæring. Hun var på den tiden en ledende forsker på en nevrologisk klinikk. Da visste hun allerede at det var problemer med det klassiske ketogene kostholdet. Så snart hun fikk vite om resultatene mine, kom vi i kontakt og et fruktbart samarbeid utviklet seg raskt. Vi fant begge den manglende delen av vår egen forskning. Men det må også nevnes at alle våre andre teammedlemmer har bidratt med essensiell forskning på sine spesialfelt. Det samme gjaldt når vi introduserte måling av tarmpermeabilitet i vår praksis. Vi forsket i to år sammen med kjemisk ingeniør Peter Meresz, PhD, før vi kom frem til den stabile metoden for målingen. Han hadde tidligere forsket på membranfunksjoner.


Jeg kan akseptere at prinsippene for vår terapimetode kanskje ikke er helt enkle å forstå for alle, fordi vår måte å tenke på og vår kliniske tilnærming er fullstendig i strid med dagens standard for medisinsk behandling. Derfor blir medlemmene av teamet vårt hver dag utsatt for utfordringer. Likevel holder vår faglige kompetanse og våre forskningsresultater teamet vårt sammen. Fra tid til annen inkluderer vi nye forskere. Teamet vårt har to viktige prinsipper i tankene: Vi driver ikke med naturopati: vi bruker bare vitenskapelige metoder. Vårt andre prinsipp som er felles for gruppemedlemmer, er selve kostholdet. Vi godtar bare nye team-medlemmer som er helt enige i at det paleolitisk-ketogene kostholdet er det vi kan kalle det sunne kostholdet. Når de har akseptert dette, følger de naturligvis denne dietten selv. Et team kan kun være pålitelig hvis de forstår hva de gjør til minste detalj. Jeg er ganske stolt av å ha et slikt team, ettersom vår aktivitet er basert på et bunnsolid vitenskapelig grunnlag. Jeg vil si at vårt nåværende gruppe av leger og forskere er et resultat av en vellykket prosess av evulosjonær seleksjon, skapt av seg selv, av teammedlemmene som er drevet av entusiasmen til å finne den vitenskapelige sannheten.

Du behandler en rekke sykdommer, hvordan reagerer folk på din tilnærming? Klarer de fleste å holde dietten over tid? Hvor mange mennesker har du allerede helbredet?


Dette er et ganske sammensatt spørsmål siden det paleolittiske ketogene kostholdet ikke støttes av verken samfunnet eller av den medisinske profesjonen. Mennesker, som begynner å følge denne dietten, trenger sterk motivasjon. På lang sikt er det bare de som har visse personlighetstrekk, som sterk grad av utholdenhet, som klarer det. Kreftpasienter og autoimmune pasienter møter vanskeligheter hver dag når de bruker vår terapi. De får ofte veldig liten støtte fra omgivelsene. På grunn av disse tingene klarer færre enn en fjerdedel av pasientene å holde seg til dietten i mer enn ett år. Riktignok; denne andelen vokser konstant, men sakte. Dette betyr at andelen selvbevisste pasienter - de som innser at dette ikke bare er en av mange lignende metoder, og vet hvorfor de valgte denne behandlingen - stadig vokser. Det totale antallet av våre pasienter er nær 10.000 siden året 2010. 99% av pasientene som følger protokollen vår blir kurert.Hva har du å si om påstandene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om kreftfremkallende egenskaper i animalsk føde?


Jeg tror ganske enkelt at de som kommer med disse synspunktene rett og slett er inhabile. De har ikke den nødvendige kunnskapen. De har en tendens til å gå ut over sine egne begrensninger på grunn av kommersielle eller andre interesser og press. Resultatene som de viser til er ikke passende for en forskningsanalyse. Hvorfor? Fordi Homo sapiens er et rovdyr, men disse anbefalingene ser fortsatt på mennesket som altetende. Studier burde vært gjort mens man fulgte et sunt kosthold, men ingen slike undersøkelser eksisterer. Eller ... la meg se om det kan finnes slike tester? Ja, det gjør det jo: Vi vet om noen etniske grupper som utelukkende har spist kjøtt i flere ti tusener av år: inuittene, den Nord-Amerikanske urbefolkningen, eller hominider som har levd på dyr i 2,6 millioner år. Selvfølgelig må vi minne oss selv på at ”dagens kjøtt” kan inneholde mange kreftfremkallende tilsetningsstoffer, som dioksin eller nitritter og nitrater. Men disse tilsetningsstoffene tilsettes kjøttet av oss, mennesker! Vær forsiktig! Problemet med bearbeidet kjøtt er ikke selve kjøttet eller å gjøre det holdbart gjennom røyking, men nitratene! Nitrater er kreftfremkallende. Dessverre kan dette være nytt å høre for noen mennesker som praktiserer paleo eller andre såkalte evolusjonære ernæringstrender.


Du virker som en person som gjør det han predikerer, kan du gi oss din typiske daglige måltidsplan?


Selv følger jeg et ganske enkelt kosthold. Jeg streber ikke etter variasjon da det ikke er en betingelse for et sunt kosthold i det hele tatt! Jeg lever av rødt kjøtt og animalsk fett. Stort sett svinekjøtt, storfekjøtt, lam og geit. Også noe egg og fisk. En minimal mengde grønnsaker og frukt en eller to ganger i måneden. Jeg drikker vann. Kjøtt kan tilberedes på kjøkkenet på hundre måter! Jeg spiser ganske mye røkt kjøtt også. Dette kjøttet er spesialprodusert ved tradisjonell konservering. Jeg bruker aldri noen form for vegetabilske oljer, bare animalsk fett. Jeg spiser bare når jeg er sulten. Dette betyr maksimalt to måltider om dagen, noen ganger bare ett måltid om dagen. Jeg drikker bare når jeg er tørst og det er ikke mer enn 5-6 dl vann om dagen. Jeg prøver å betrakte det å spise som et behov, som rett og slett er nødvendig for en sunn funksjon i kroppen min og for mitt velvære - jeg spiser ikke for moro skyld. Jeg ble kvitt alle mine tidligere sykdommer og har ikke lenger noen helseproblemer.

Hvordan reagerer dine "mainstream" kolleger på din metode? Her i Italia risikerer for eksempel en lege eller ernæringsfysiolog å miste bevillingen bare for å ha klaget på ‘Middelhavsdietten’ (UNESCO-arven) eller de symptom-medisinsk sentrerte behandlingene som brukes av konvensjonell medisin. Hva er situasjonen i Ungarn?


Situasjonen er heller ikke mye enklere i Ungarn. Jeg er heldig, da ernæringsbehandling blir sett på som en medisinsk aktivitet som man får lov til å praktisere i vårt land. Vi kurerer også mange av våre ungarske og utenlandske legekolleger - dette taler for seg selv, tror jeg. Etiske prinsipper sier at det ikke er om medisinen er ”evidensbasert” som er viktig, men resultatene i seg selv. Paleolitisk ketogent kosthold er uangripelig på profesjonelt grunnlag, da det viser seg å være effektivt og ikke har noen bivirkninger. Likevel blir teamet vårt stadig angrepet av den ungarske diabetesforeningen. Men angrepene deres blir svakere og svakere, ettersom de ikke klarer å forstå hva vi holder på med. Ting som fungerer, vil alltid finne veien.

Å kutte ned medisiner er også en stor utfordring, og det er mye vanskeligere enn å ordinere medisin til en pasient. Legene er redde for det, og det er ingen som kan lære dem hvordan man trapper ned og kvitter seg med medisiner. Vi gjør nettopp dette, så vi møter mye motstand på dette feltet også. Mye kunnskap og praksis er nødvendig når vi vil kutte ned medisiner. Legeteamet vårt har også en internasjonalt ledende rolle i så måte. Jeg kjenner ikke noe annet klinisk team som kan redusere medisinering i et slikt omfang og med slik effektivitet som vi gjør. Vi kan løse selv de mest komplekse og vanskelige medisinalsituasjoner. Den nåværende medisinske virksomheten forsvarer sin posisjon, og de har ikke den minste intensjon om å innrømme å ha villedet pasienter i flere tiår. Krisesystemer blir alltid avsluttet med en plutselig renselsesbølge - eller forblir der for alltid. En annen ting man må være klar over er at evalueringen av pasientens laboratorieresultater etter å ha gått over til det paleolitiske ketogene kostholdet representerer en utfordring for den gjennomsnittlige legen. Det samme gjelder vurderingen av resultatene forårsaket av ketose. De har ingen idé om hvordan de skal forholde seg til et økt nivå av kolesterol i blodet eller urinsyren. Hvordan vurdere tilstedeværelsen av aceton i urinen? De godtar ikke at ketose er en fysiologisk tilstand. De bruker de tradisjonelle ordningene fordi dette er de lovlig aksepterte. Dessverre er den eksisterende medisinbransjen og de juridiske reguleringer i uforsonlig opposisjon til vitenskapen, og de tjener ikke pasientenes interesser i det hele tatt. Men la oss se på et enda viktigere spørsmål: hva vil oppta leger mest om 50 år? Jeg tror at ​​den paleolitiske ketogene ernæringen er svaret.


Kan du gi noen råd til italienske leger som selv lever etter evolusjonsprinsipper, men når det gjelder pasientene deres tør de ikke trosse offisiell politikk og offentlig opprettholde prinsippene de ellers synes er gode. Det er overhodet ikke mulig å drive et senter som ditt ungarske. I tillegg snakker vi om Italia, landet for pizza og pasta.


Nå, dette er noe virkelig ekstremt vanskelig! Den amerikanske antropologen Margaret Mead sa en gang: "Det er lettere å endre en manns religion enn å endre kostholdet." Det tror jeg er sant. Prøv å overbevise en engelskmann om ikke å drikke te, en tysker om ikke å drikke øl, en italiensk til å glemme pasta, en ungarsk til å kutte ut rødt paprikapulver eller løk. Det er nesten umulig! For å være ærlig tror jeg det fremdeles er for tidlig for samfunnene våre å se lyset. Vi må bare være utholdende og konsekvente i det vi gjør, og dermed generere flere og flere leger og forskere som forstår hva som skjer og hvorfor. Så en gang i fremtiden vil folk våkne opp til sannheten, at sunn ernæring er noe helt annet enn det det sies å være i dag. Folk føler og opplever allerede at noe er galt med den nåværende måten å praktisere medisin på. La oss ikke være naive, leger er klar over det samme også. Men så lenge de ikke blir betalt for de kurerte pasientene, men for protokollene de følger, kan vi ikke forvente et mirakel. Nå må det brukes mye krefter på å overføre nødvendig informasjon til leger som er åpne for å lære og oppleve mer. Så, om noen tiår, vil mange av dem se et mye tydeligere bilde. Hvis vi helbreder ved ernæringsintervensjon og gir våre pasienter ernæringsråd, må vi være klar over hvordan det fungerer praktisk. Dette er et stort ansvar. La oss med andre ord ikke bare forkynne, men praktisere det også! På denne måten åpner vi porten for mer erfaring.


Hva tenker du om “paleo” -vennlige produkter (‘paleo’ pannekaker, vafler, kaker osv.)?


Dette er gastronomiske produkter som bare tilfredsstiller svakhet og psykiske behov for ernæring hos mennesker. De har samme risiko som vanlige ikke-paleo-produkter på grunn av de vegetabilske oljene (som kokosfett og olivenolje), mel fra frø og de kunstige søtstoffene. Dette er helt klart for oss, etter å ha evaluert mer enn ti tusen laboratorietestresultater. Mange av våre pasienter begynte å følge paleo-dietten fordi de ønsket en sunn livsstil. Noe senere dukket de opp på konsulterommet vårt og klagde over deres autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen, kreft eller annen autoimmun sykdom. Vi kunne tydelig se hva som foregikk rett etter de første få tusen pasienter i 2013. Mange av dem startet den paleolittiske ketogene ernæringen, og de kom seg. Glade for bedringen, slappet de av og gikk tilbake til det populære paleo-kostholdet. Veldig snart dukket de første negative effektene opp.

Videre hører jeg om 'paleo guruer' som gir tvilsomme ernæringsanbefalinger til pasienter når det gjelder inntak av grønnsaker og frukt, og til og med nitritter og nitrater. For å oppsummere anser jeg det populære paleo-kostholdet for å være like ille som den tradisjonelle vestlige kosten. Vi har en tendens til å undervurdere de negative effektene som forbruk av planter har på helsen vår. Vi kjenner bare svært få forskere som ser de virkelige farene i dette. Dessverre var Ungarn et av stedene disse «paleo»-vennlige produktene først ble populære. Helt i begynnelsen så de ikke ut til å være farlige, men nå er de skadelige virkningene av dem tydelige. Likevel, siden disse matvarene er velsmakende og morsomme, er folk villige til å konsumere dem og betrakte dem som noe positivt. ”Paleo guruer” har enda mer ansvar i denne trenden. Det er klart at dette ikke er veien de vitenskapelige grunnleggerne av den paleolitiske ernæringen ønsket å ta. Men så fort ånden var ute av flasken er ingen i stand til å få den tilbake igjen, bortsett fra den paleolitiske ketogene dietten. Og denne, utelukkende på vitenskapelig grunnlag.


Hva tenker du om aktører som sterkt anbefaler denne typen produkter for å nå et større publikum blant allmennheten?


Jeg tenker at kun de som har den fysiologiske kunnskapen har rett til å gi anbefalinger til andre, altså ikke en sjåfør eller en matematiker som nettopp har begynt på paleo-diett. Selv er jeg veldig glad i fysikk, spesielt kvantefysikk. Jeg leser mye om dette og hører ofte på universitetsforedrag. Men jeg ville ikke dermed gi råd om hvordan man bygger et atomkraftverk.

Medisinsk terapi og folks helse er et alvorlig ansvar. Det er bra å avklare grensene. Dessverre er det mange som tror at fordi de har gått på ketogent kosthold i to år, er de eksperter på dette emnet. Leger bør ta kontrollen tilbake slik at internett ikke blir fylt med dårlige og risikable råd. Dette er spesielt risikabelt for barn. Og selvfølgelig aksepterer folk paleolittiske kaker lettere enn at de aksepterer at mennesket faktisk er et kjøttetende levende vesen. Vi sliter mye med det, slik Loren Cordain selv kjempet. Også her trenger vi en renselsesprosess. Men som jeg ofte sier, alt vil falle på plass med tiden. Det eneste problemet er at det vil være pasienter som kommer til å dø etter noen råd fra «ernæringsguruer» før det store bildet blir klart.


Vi grunnla et evolusjonsmedisinsk samfunn (SIMNE) her i Italia. Har du noen avsluttende ord til oss?


Den viktigste oppgaven for et Evolutionary Medicine Society er å synliggjøre at minst 90% av våre indre sykdommer er forårsaket av et dårlig kosthold og at våre sykdommer ikke har noe med genetikk å gjøre. Videre å synliggjøre hva sunn ernæring betyr, tydelig og nøyaktig med angivelse av detaljene. Dette sistnevnte er det viktigste prinsippet for en lege. Når vi fullfører denne oppgaven har vi oppnådd den mest betydningsfulle utviklingen de siste ti tusen årene.


Paleomedicina Team og deltagere på Clinical Open Days Event.

191 visninger